за Христос

Но между тях не се намираше човек от онези, които бяха преброени от Моисей и свещеника Аарон, когато те преброиха израелтяните в Синайската пустиня;

Слушай Числа 26:64
Числа 26:64

Препратки:

Други преводи на Числа 26:64:

И между тях нямаше човек от онези, които бяха преброени от Мойсей и свещеника Аарон, когато те преброиха израилевите синове в Синайската пустиня;
/Верен 2002/
Но между тях не се намираше човек от онези, които бяха преброени от Моисей и свещеника Аарон, когато те преброиха израелците в Синайската пустиня;
/Библейско общество 2000/
Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;
/Протестантски 1940/
между тях нямаше ни едного от ония, които Моисей и свещеник Аарон преброиха, когато преброяваха синовете Израилеви в Синайската пустиня;
/Православен/
Но между тях не се намерваше человек от онези които се изброиха от Моисея и Аарона свещеника когато те изброиха Израилевите синове в Синайската пустиня;
/Цариградски/
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
/KJV/