за Христос

А преброените от левитите бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израелтяните, понеже на тях не бе дадено наследство между израелтяните.

Слушай Числа 26:62
Числа 26:62

Препратки:

Други преводи на Числа 26:62:

А преброените от тях, всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и три хиляди; защото те не бяха преброени между израилевите синове, понеже на тях не се даде наследство между израилевите синове.
/Верен 2002/
А преброените от левитите бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израелците, понеже на тях не бе дадено наследство между израелците.
/Библейско общество 2000/
А преброените от левийците бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.
/Протестантски 1940/
Всичко от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха преброени двайсет и три хиляди; те не бяха преброени заедно със синовете Израилеви, защото не им бе дадено дял между синовете Израилеви.
/Православен/
И изброените от тях бяха двадесет и три тисящи; всичките мъжки от един месец и нагоре; защото не се изброиха помежду Израилевите синове, понеже тям се не даде наследие между Израилевите синове.
/Цариградски/
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
/KJV/