за Христос

Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевите синове, семейството на Хевроновите синове, семейството на Маалиевите синове, семейството на Мусиевите синове, семейството на Кореевите синове; а Каат роди Амрам.

Слушай Числа 26:58
Числа 26:58

Препратки:

Други преводи на Числа 26:58:

Това са родовете на Леви: родът на ливниевците, родът на хевроновците, родът на маалиевците, родът на мусиевците, родът на кореевците. А Каат роди Амрам.
/Верен 2002/
Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевите синове, семейството на Хевроновите синове, семейството на Маалиевите синове, семейството на Мусиевите синове, семейството на Кореевите синове; а Каат роди Амрам.
/Библейско общество 2000/
Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама.
/Протестантски 1940/
Ето Левиевите поколения: Левиево поколение, Хевроново поколение, Махлиево поколение, Мушиево поколение, Кореево поколение. От Каата се роди Амрам.
/Православен/
Тези са родовете на Левитите: родът на Левиевците, родът на Хевроновците, родът на Маалиевците, родът на Мусиевците, родът на Кореевците; а Каат роди Амрама.
/Цариградски/
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
/KJV/