за Христос

А ето числото на преброените от левитите според семействата им: от Гирсон, семейството на Гирсоновите синове; от Каат, семейството на Каатовите синове; от Мерарий, семейството на Мерариевите синове.

Слушай Числа 26:57
Числа 26:57

Препратки:

Други преводи на Числа 26:57:

А ето преброените от синовете на Леви по родовете им: от Гирсон: родът на гирсоновците, от Каат: родът на каатците, от Мерарий: родът на мерариевците.
/Верен 2002/
А ето числото на преброените от левитите според семействата им: от Гирсон, семейството на Гирсоновите синове; от Каат, семейството на Каатовите синове; от Мерарий, семейството на Мерариевите синове.
/Библейско общество 2000/
А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците.
/Протестантски 1940/
Тия са левитите, които влязоха в преброението според поколенията си: от Гирсона - Гирсоново поколение, от Каата - Каатово поколение, от Мерари - Мерариево поколение.
/Православен/
А изброението на Левитите по родовете им е това: от Гирсона, родът на Гирсоновците; от Каата, родът на Каатовците; от Мерария, родът на Мерариевците.
/Цариградски/
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
/KJV/