за Христос

Тези са Нефталимовите семейства според семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

Слушай Числа 26:50
Числа 26:50

Препратки:

Други преводи на Числа 26:50: