за Христос

Рувим, първородният на Израел. Рувимовите синове бяха: от Енох, семейството на Еноховите синове; от Фалу, семейството на Фалуевите синове;

Слушай Числа 26:5
Числа 26:5

Препратки:

Други преводи на Числа 26:5: