за Христос

Нефталимовите синове според семействата си бяха: от Ясиил, семейството на Ясииловите синове; от Гуний, семейството на Гуниевите синове;

Слушай Числа 26:48
Числа 26:48

Препратки:

Други преводи на Числа 26:48: