за Христос

Тези са семействата на Асировите синове; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

Слушай Числа 26:47
Числа 26:47

Препратки:

Други преводи на Числа 26:47: