за Христос

Асировите синове според семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновите синове; от Есуй, семейството на Есуйевите синове; от Верия, семейството на Вериевите синове.

Слушай Числа 26:44
Числа 26:44

Препратки:

Други преводи на Числа 26:44:

Синовете на Асир по родовете им бяха: от Емна: родът на Емна, от Есуи: родът на есуиевците, от Верия: родът на вериевците.
/Верен 2002/
Асировите синове според семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновите синове; от Есуй, семейството на Есуйевите синове; от Верия, семейството на Вериевите синове.
/Библейско общество 2000/
Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците.
/Протестантски 1940/
Асирови синове според поколенията им: от Имна - Имново поколение, от Ишва - Ишвово поколение, от Верия - Вериево поколение.
/Православен/
Асировите синове по родовете си бяха, от Иемна, родът на Иемновците; от Иесуи, родът на Иесуиевците; от Верия, родът на Вериевците.
/Цариградски/
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
/KJV/