за Христос

Преброените от всички семейства на Суамовите синове бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

Слушай Числа 26:43
Числа 26:43

Препратки:

Други преводи на Числа 26:43: