за Христос

Ето Дановите синове според семействата им: от Суама, семейството на Суамовите синове. Тези са Дановите семейства според семействата си.

Слушай Числа 26:42
Числа 26:42

Препратки:

Други преводи на Числа 26:42: