за Христос

Тези са Вениаминовите синове според семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

Слушай Числа 26:41
Числа 26:41

Препратки:

Други преводи на Числа 26:41: