за Христос

А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Аред, семейството на Аредовите синове; от Нееман, семейството на Неемановите синове.

Слушай Числа 26:40
Числа 26:40

Препратки:

Други преводи на Числа 26:40: