за Христос

Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както Господ заповяда на Моисей и на израелтяните, които излязоха от Египетската земя.

Слушай Числа 26:4
Числа 26:4

Препратки:

Други преводи на Числа 26:4:

Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както ГОСПОД заповяда на Мойсей. И израилевите синове, които бяха излезли от египетската земя, бяха:
/Верен 2002/
Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както Господ заповяда на Моисей и на израелците, които излязоха от Египетската земя.
/Библейско общество 2000/
Пребройте людете от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.
/Протестантски 1940/
пребройте всички от двайсет години и нагоре, както заповяда Господ на Моисея и на синовете Израилеви, които излязоха из Египетската земя:
/Православен/
Избройте людете от двадесет години нагоре, както заповяда Господ Моисею и на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя.
/Цариградски/
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
/KJV/