за Христос

Вениаминовите синове според семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловите синове; от Асвил, семейството на Асвиловите синове; от Ахирам, семейството на Ахирамовите синове;

Слушай Числа 26:38
Числа 26:38

Препратки:

Други преводи на Числа 26:38:

Синовете на Вениамин по родовете им: от Вела: родът на веловците, от Асвил: родът на асвиловците, от Ахирам: родът на ахирамовците,
/Верен 2002/
Вениаминовите синове според семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловите синове; от Асвил, семейството на Асвиловите синове; от Ахирам, семейството на Ахирамовите синове;
/Библейско общество 2000/
Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците;
/Протестантски 1940/
Вениаминови синове според поколенията им: Бела - Белово поколение, от Ашбела - Ашбелово поколение, от Ахирама - Ахирамово поколение;
/Православен/
Вениаминовите синове по родовете си бяха, от Вела, родът на Веловците; от Ахирама, родът на Ахирамовците;
/Цариградски/
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
/KJV/