за Христос

Тези са семействата на Ефремовите синове; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тези са Йосифовите потомци според семействата си.

Слушай Числа 26:37
Числа 26:37

Препратки:

Други преводи на Числа 26:37:

Това са родовете на синовете на Ефрем; преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин. Това са синовете на Йосиф по родовете им.
/Верен 2002/
Тези са семействата на Ефремовите синове; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тези са Йосифовите потомци според семействата си.
/Библейско общество 2000/
Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.
/Протестантски 1940/
това са поколенията на Ефремовите синове, според преброяването им: трийсет и две хиляди и петстотин. Това са Иосифовите синове според поколенията им.
/Православен/
Тези са родовете на Ефремовите синове; и изброените от тях, тридесет и две тисящи и петстотин. Тези са Иосифовите синове според родовете си.
/Цариградски/
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
/KJV/