за Христос

А ето Ефремовите синове според семействата им: от Сутал, семейството на Суталовите синове; от Вехер, семейството на Вехеровите синове; от Тахан, семейството на Тахановите синове.

Слушай Числа 26:35
Числа 26:35

Препратки:

Други преводи на Числа 26:35:

Това са синовете на Ефрем по родовете им: от Сутал: родът на суталовците, от Вехер: родът на вехеровците, от Тахан: родът на тахановците.
/Верен 2002/
А ето Ефремовите синове според семействата им: от Сутал, семейството на Суталовите синове; от Вехер, семейството на Вехеровите синове; от Тахан, семейството на Тахановите синове.
/Библейско общество 2000/
А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците.
/Протестантски 1940/
Ето Ефремовите синове според поколенията им: от Шутела - Шутелово поколение, от Бехера - Бехерово поколение, от Тахана - Таханово поколение.
/Православен/
Тези са Ефремовите синове по родовете си: от Сутала, родът на Суталовците; от Вехера, родът на Вехеровците; от Тахана, родът на Тахановците.
/Цариградски/
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
/KJV/