за Христос

Манасиевите синове бяха: от Махир, семейството на Махировите синове. И Махир роди Галаад; а от Галаад, семейството на Галаадовите синове.

Слушай Числа 26:29
Числа 26:29

Препратки:

Други преводи на Числа 26:29: