за Христос

Завулоновите синове според семействата си бяха: от Серед, семейството на Середовите синове; от Елон, семейството на Елоновите синове; от Ялеил, семейството на Ялеиловите синове.

Слушай Числа 26:26
Числа 26:26

Препратки:

Други преводи на Числа 26:26:

Синовете на Завулон по родовете им: от Серед: родовете на середовците, от Елон: родът на елоновците, от Ялеил: родът на ялеиловците.
/Верен 2002/
Завулоновите синове според семействата си бяха: от Серед, семейството на Середовите синове; от Елон, семейството на Елоновите синове; от Ялеил, семейството на Ялеиловите синове.
/Библейско общество 2000/
Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците.
/Протестантски 1940/
Завулонови синове според поколенията им: от Середа - Середово поколение, от Елона - Елоново поколение, от Иахлеила - Иахлеилово поколение;
/Православен/
Завулоновите синове според родовете си бяха, от Середа, родът на Середовците; от Елона, родът на Елоновците; от Ялеила, родът на Ялеиловците.
/Цариградски/
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
/KJV/