за Христос

Исахаровите синове според семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовите синове; от Фуа, семейството на Фуавовите синове;

Слушай Числа 26:23
Числа 26:23

Препратки:

Други преводи на Числа 26:23: