за Христос

А Юдовите синове според семействата си бяха: от Села, семейството на Селаевите синове; от Фарес, семейството на Фаресовите синове; от Зара, семейството на Заровите синове.

Слушай Числа 26:20
Числа 26:20

Препратки:

Други преводи на Числа 26:20:

А синовете на Юда по родовете им бяха: от Шела: родът на шелаевците, от Фарес: родът на фаресовците, от Зара: родът на заровците.
/Верен 2002/
А Юдовите синове според семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевите синове; от Фарес, семейството на Фаресовите синове; от Зара, семейството на Заровите синове.
/Библейско общество 2000/
А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците.
/Протестантски 1940/
Иудини синове според поколенията им бяха: от Шела - Шелово поколение, от Фарес - Фаресово поколение, от Зара - Зарово поколение.
/Православен/
И Юдините синове по родовете си бяха, от Села, родът на Селаевците; от Фареса, родът на Фаресовците; от Зара, родът на Заровците.
/Цариградски/
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
/KJV/