за Христос

Гадовите синове според семействата си бяха: от Сафон, семейството на Сафоновите синове; от Агий, семейството на Агиевите синове; от Суний, семейството на Суниевите синове;

Слушай Числа 26:15
Числа 26:15

Препратки:

Други преводи на Числа 26:15:

Синовете на Гад по родовете им: от Сафон: родът на сафоновците, от Агий: родът на агиевците, от Суний: родът на суниевците,
/Верен 2002/
Гадовите синове според семействата си бяха: от Сафон, семейството на Сафоновите синове; от Агий, семейството на Агиевите синове; от Суний, семейството на Суниевите синове;
/Библейско общество 2000/
Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците;
/Протестантски 1940/
Гадови синове според поколенията им: от Цефона - Цефоново поколение, от Хагия - Хагиево поколение, от Шуния - Шуниево поколение,
/Православен/
Гадовите синове по родовете си бяха, от Сафона, родът на Сафоновците; от Агия, родът на Агиевците; от Суния, родът на Суниевците;
/Цариградски/
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
/KJV/