за Христос

Симеоновите синове според семействата си бяха: от Намуил, семейството на Намуиловите синове; от Ямин, семейството на Яминовите синове; от Яхин, семейството на Яхиновите синове;

Слушай Числа 26:12
Числа 26:12

Препратки:

Други преводи на Числа 26:12:

Синовете на Симеон по родовете им: от Намуил: родът на намуиловците, от Ямин: родът на яминовците, от Яхин: родът на яхиновците,
/Верен 2002/
Симеоновите синове според семействата си бяха: от Намуил, семейството на Намуиловците; от Ямин, семейството на Яминовите синове; от Яхин, семейството на Яхиновите синове;
/Библейско общество 2000/
Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците;
/Протестантски 1940/
Симеонови синове според поколенията им; от Немуила - Немуилово поколение, от Ямина - Яминово поколение, от Яхина - Яхиново поколение,
/Православен/
Симеоновите синове по рода си бяха, от Намуила, родът на Намуиловците; от Ямина, родът на Яминовците; от Яхина, родът на Яхиновците;
/Цариградски/
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
/KJV/