за Христос

и земята разтвори устата си и ги погълна заедно с Корей при изтребление на дружината му, когато огънят изгори двеста и петдесетте души и те станаха за знамение;

Слушай Числа 26:10
Числа 26:10

Препратки:

Други преводи на Числа 26:10:

и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корей, когато обществото му измря, когато огънят пояде двеста и петдесет души и те станаха за знамение.
/Верен 2002/
и земята разтвори устата си и ги погълна заедно с Корей при изтребление на дружината му, когато огънят изгори двеста и петдесетте души и те станаха за знамение;
/Библейско общество 2000/
и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината му, когато огънят пояде двеста и петдесетте човеци, и те станаха за знамение;
/Протестантски 1940/
и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корея; заедно с тях умряха и съучастниците им, когато огън изгори двеста и петдесет човеци, и те бидоха за личба;
/Православен/
и разтвори земята устата си та ги погълна наедно с Корея в изтреблението на събранието му когато огънят пояде двестете и петдесет человеци; и станаха за знамение.
/Цариградски/
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
/KJV/