за Христос

Числа 25:1-9   

1 Идолопоклонство на Израел в Ситим
А докато Израел оставаше в Ситим, народът почна да блудства с моавките;
2 защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.
3 Израел се привърза към Ваалфегор; и Господният гняв пламна против Израел.
4 Тогава Господ каза на Моисей: Хвани всички първенци на народа и ги обеси за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израел Господният яростен гняв.
5 А Моисей нареди на Израелевите съдии: Убийте всеки подчинените си хора, които се привързаха към Ваалфегор.
6 И, ето, един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.
7 А Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, като видя, стана изсред обществото, взе копие в ръката си
8 и влезе след израелтянина в спалнята, и прободе и двамата - израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните.
9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36