за Христос

Числа 25:1-18   

1 Идолопоклонство на Израел в Ситим
А докато Израел оставаше в Ситим, народът почна да блудства с моавките;
2 защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.
3 Израел се привърза към Ваалфегор; и Господният гняв пламна против Израел.
4 Тогава Господ каза на Моисей: Хвани всички първенци на народа и ги обеси за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израел Господният яростен гняв.
5 А Моисей нареди на Израелевите съдии: Убийте всеки подчинените си хора, които се привързаха към Ваалфегор.
6 И, ето, един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.
7 А Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, като видя, стана изсред обществото, взе копие в ръката си
8 и влезе след израелтянина в спалнята, и прободе и двамата - израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните.
9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.
10 Тогава Господ говори на Моисей:
11 Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна яростта Ми от израелтяните; понеже показа ревност сред тях, подобна на Моята, така че Аз не изтребих израелтяните в ревността Си.
12 Затова му кажи: Ето, Аз му давам Моя завет на мир;
13 ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израелтяните.
14 А името на убития израелтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий, син на Салу, първенец на един бащин дом от Симеоновите синове.
15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на народа, от един бащин дом в Мадиам.
16 След това Господ говори на Моисей:
17 Измъчвайте мадиамците и ги поразете;
18 защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата, наложена поради Фегор.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36