за Христос

Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще излезе звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израел;
ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови потомци.

Слушай Числа 24:17
Числа 24:17

Препратки:

Други преводи на Числа 24:17:

Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо: Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил, ще порази моавските първенци и ще погуби всичките потомци на бунтовниците.
/Верен 2002/
Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще излезе звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израел;
ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови потомци.
/Библейско общество 2000/
Виждам го, но не сега;
Гледам го, но не отблизо;
Ще излезе звезда от Якова,
И ще се въздигне скиптър от Израиля;
Ще порази моавските първенци,
И ще погуби всичките Ситови {Или, бунтовнически.}* потомци.
/Протестантски 1940/
Едом ще бъде завладян, Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си.
/Православен/
Ще го видя, но не сега:
Ще го гледам, но не от близу:
Ще излезе звезда от Якова,
И ще се въздигне скиптър от Израиля,
И ще порази Моавските князове,
И ще погуби всичките Ситови синове.
/Цариградски/
I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh: there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth.
/KJV/