за Христос

Ето, народът ще въстане като лъвица
и ще се вдигнат като лъв;
няма да легнат, докато не изядат лова
и не изпият кръвта на убитите.

Слушай Числа 23:24
Числа 23:24

Препратки:

Други преводи на Числа 23:24: