за Христос

А Господ каза на Моисей: Направи си от мед една змия-усойница и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.

Слушай Числа 21:8
Числа 21:8

Препратки:

Други преводи на Числа 21:8:

И ГОСПОД каза на Мойсей: Направи си една отровна змия и я сложи на прът. И всеки ухапан, като я погледне, ще остане жив.
/Верен 2002/
А Господ каза на Моисей: Направи си една горителна змия и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.
/Библейско общество 2000/
И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.
/Протестантски 1940/
И рече Господ на Моисея: направи си (медна) змия и я окачи на върлина, като знаме, и (кога ухапе някого змия) ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.
/Православен/
И рече Господ Моисею: Направи си една горителна змия и тури я на хоругвена върлина; и всеки ухапан като погледне на нея ще остане жив.
/Цариградски/
And the LORD said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.
/KJV/