за Христос

Числа 20:14-21   

14 След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израел: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха,
15 как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни,
16 и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.
17 Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; а ще вървим през царския път; няма да се отбием нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели.
18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с меч против теб.
19 А израелтяните пак му казаха: Ние ще минем през пътя; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с краката си да премина и нищо друго.
20 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много народ и със силна ръка.
21 Така Едом отказа да пусне Израел да мине през пределите му; затова Израел се отвърна от него.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36