за Христос

Смъртта на Мариам и събитията в Кадис
В първия месец израелтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня; и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.

Слушай Числа 20:1
Числа 20:1

Препратки:

Други преводи на Числа 20:1:

И в първия месец #на четиридесетата година след излизането от Египет, ср. ст. 28 с гл. 33, 38.# израилевите синове, цялото общество, дойдоха в пустинята Цин и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.
/Верен 2002/
В първия месец израелците, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня; и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.
/Библейско общество 2000/
И в първия месец дойдоха израилтяните, цялото общество, в Цинската пустиня; и людете останаха в Кадис. Там умря Мариам, и там бе погребана.
/Протестантски 1940/
Тогава синовете Израилеви, цялото общество, дойдоха в пустиня Син в първия месец, и народът се спря в Кадес; там умря Мариам, дето и биде погребана.
/Православен/
И дойдоха Израилевите синове, всичкото събрание, в пустинята Цин в първия месец; и останаха людете в Кадис; и умра там Мариам, и погребена биде там.
/Цариградски/
Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
/KJV/