за Христос

Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпе тялото си във вода, и да бъде нечист до вечерта.

Слушай Числа 19:8
Числа 19:8

Други преводи на Числа 19:8: