за Христос

Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.

Слушай Числа 19:7
Числа 19:7

Препратки:

Други преводи на Числа 19:7:

И свещеникът да изпере дрехите си, да изкъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът ще бъде нечист до вечерта.
/Верен 2002/
Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.
/Библейско общество 2000/
Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода, и подир това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.
/Протестантски 1940/
И свещеникът да изпере дрехите си и да измие тялото си с вода, а след това да влезе в стана, и да бъде свещеникът нечист до вечерта.
/Православен/
Тогаз да изпере свещеникът дрехите си, и да омие телото си с вода, и после да влезе в стана, и да бъде нечист свещеникът до вечер.
/Цариградски/
Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even.
/KJV/