за Христос

После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата телица.

Слушай Числа 19:6
Числа 19:6

Препратки:

Други преводи на Числа 19:6: