за Христос

Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта й с пръста си, да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.

Слушай Числа 19:4
Числа 19:4

Препратки:

Други преводи на Числа 19:4: