за Христос

и да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него.

Слушай Числа 19:3
Числа 19:3

Препратки:

Други преводи на Числа 19:3: