за Христос

А онзи, който, като е нечист, не се очисти, онзи човек ще бъде изтребен от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.

Слушай Числа 19:20
Числа 19:20

Препратки:

Други преводи на Числа 19:20:

А онзи, който е нечист и не се очисти, онзи човек да се изтреби отсред събранието, понеже е осквернил ГОСПОДНОТО светилище; водата на нечистотата не е била поръсена на него, той е нечист.
/Верен 2002/
А онзи, който като е нечист, не се очисти, онзи човек ще бъде изтребен от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.
/Библейско общество 2000/
А оня, който, като е нечист, не се очисти, оня човек ще се изтреби измежду обществото, понеже е осквернил Господното светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.
/Протестантски 1940/
Ако ли някой стане нечист и не се очисти, тоя човек да се изтреби изсред народа, защото той е осквернил светилището Господне: той не е поръсен с очистителна вода, той е нечист.
/Православен/
И този който е нечист и не се очисти, тая душа да се изтреби отсред събора, понеже е осквернил светилището Господне: той не е поръсен с очистителна вода: нечист е.
/Цариградски/
But the man that shall be unclean, and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary of the LORD: the water of separation hath not been sprinkled upon him; he is unclean.
/KJV/