за Христос

Ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израелтяните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем;

Слушай Числа 19:2
Числа 19:2

Препратки:

Други преводи на Числа 19:2:

Ето наредбата на закона, който ГОСПОД заповяда, като каза: Говори на израилевите синове да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреди и на която не е слаган ярем.
/Верен 2002/
Ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израелците да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем;
/Библейско общество 2000/
Ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израилтяните да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреда и на която не е турян ярем;
/Протестантски 1940/
ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: обади на синовете Израилеви, да ти доведат рижа телица без повреда, без недостатък, (и) която не е била впрягана:
/Православен/
Това е заповедта на закона който Господ заповяда и каза: Говори на Израилевите синове да ти доведат червеникава юница без порок, която да няма повреда, и на която не е турян ярем;
/Цариградски/
This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke:
/KJV/