за Христос

Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.

Слушай Числа 19:18
Числа 19:18

Препратки:

Други преводи на Числа 19:18:

Тогава чист човек да вземе исоп, да го натопи във водата и да поръси шатрата, всичките вещи и хората, които се намират там и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.
/Верен 2002/
Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.
/Библейско общество 2000/
Тогава чист човек да вземе исоп, и, като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там и онзи, който се допрял до кост, или до убит човек, или до умрял, или до гроб.
/Протестантски 1940/
и нека някой чист вземе исоп и го потопи във водата и да поръси шатрата и всички съдове и човеци, които се намерват в нея, и оногова, който се е допрял до (човешка) кост, или до убит, или до умрял, или до гроб;
/Православен/
И чист человек да вземе исоп, и като го натопи в водата да поръси шатъра, и всичките съсъди, и человеците които се намерват там, и оногози който се е допрял до кост, или до убит человек, или до мъртъв, или до гроб.
/Цариградски/
And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:
/KJV/