за Христос

И който се допре на полето до някой убит с нож или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дни.

Слушай Числа 19:16
Числа 19:16

Препратки:

Други преводи на Числа 19:16: