за Христос

Ето и закона, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра, и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дни;

Слушай Числа 19:14
Числа 19:14

Други преводи на Числа 19:14: