за Христос

Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек ще бъде изтребен от Израел; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.

Слушай Числа 19:13
Числа 19:13

Препратки:

Други преводи на Числа 19:13:

Който се допре до мъртвото тяло на някой умрял човек и не се очисти, той осквернява ГОСПОДНАТА скиния. Този човек да се изтреби измежду Израил. Тъй като не е поръсен с водата на нечистотата, той е нечист; нечистотата му е още на него.
/Верен 2002/
Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек ще бъде изтребен от Израел; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.
/Библейско общество 2000/
Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек, и не се очисти, той осквернява Господната скиния; тоя човек ще се изтреби измежду Израиля; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.
/Протестантски 1940/
Всеки, който се е допрял до мъртвото тяло на кой да е умрял човек и не се е очистил, ще оскверни жилището Господне: тоя човек да се изтреби изсред Израиля, защото не е поръсен с очистителна вода, той е нечист, нечистотата му е още върху него.
/Православен/
Който се допре до мъртво тяло на умрял человек, и не се очисти, осквернява скинията Господня; и тая душа да се изтреби из Израиля: понеже той не е поръсен с очистителната вода той ще бъде нечист: нечистотата му е още върх него.
/Цариградски/
Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead, and purifieth not himself, defileth the tabernacle of the LORD; and that soul shall be cut off from Israel: because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.
/KJV/