за Христос

С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден няма да бъде чист.

Слушай Числа 19:12
Числа 19:12

Препратки:

Други преводи на Числа 19:12:

Да се очисти с тази вода на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, и на седмия ден няма да бъде чист.
/Верен 2002/
С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден няма да бъде чист.
/Библейско общество 2000/
С тая вода той да се очисти на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден не ще бъде чист.
/Протестантски 1940/
той трябва да се очисти с тая (вода) на третия ден и на седмия ден, и ще бъде чист; ако пък се не очисти на третия и седмия ден, няма да бъде чист.
/Православен/
Той ще се очисти с тази вода в третия ден, и в седмия ден ще бъде чист; ако ли се не очисти в третия ден, и в седмия ден не ще бъде чист.
/Цариградски/
He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean: but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean.
/KJV/