за Христос

Така да пазите заръчаното за светилището и заръчаното за олтара, че да не падне вече гняв върху израелтяните.

Слушай Числа 18:5
Числа 18:5

Препратки:

Други преводи на Числа 18:5: