за Христос

Числа 13   

1 Съгледвачите
И Господ говори на Моисей:
2 Изпрати мъже, за да съгледат Ханаанската земя, която Аз давам на израелтяните; да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях.
3 И така, според Божието повеление Моисей ги изпрати от Фаранската пустиня; всичките мъже бяха главни между израелтяните.
4 Ето имената им: от Рувимовото племе - Самуй, Закхуровият син;
5 от Симеоновото племе - Сафат, Хориевият син;
6 от Юдовото племе - Халев, Ефониевият син;
7 от Исахаровото племе - Игал, Йосифовият син;
8 от Ефремовото племе - Осия, Навиновият син;
9 от Вениаминовото племе - Фалтий, Рефуевият син;
10 от Завулоновото племе - Гадиил, Содиевият син;
11 от Йосифовото племе, от Манасиевото племе - Гадий, Сусиевият син;
12 от Дановото племе - Амиил, Гамалиевият син;
13 от Асировото племе - Сетур, Михаиловият син;
14 от Нефталимовото племе - Наавий, Вопсиевият син;
15 от Гадовото племе - Геуил, Махиевият син;
16 Тези са имената на мъжете, които Моисей изпрати, за да съгледат земята; и Моисей наименува Осия, Навиновия син, Исус.
17 Като ги изпрати да съгледат Ханаанската земя, Моисей им каза: Качете се по южната страна и се изкачете на хълмовете,
18 и вижте каква е земята, и народът, който живее в нея, силен ли е или слаб, малко ли е или много;
19 и каква е земята, на която той живее, добра ли е или лоша; и какви са градовете, в които той живее, от шатри ли са или са укрепени;
20 и каква е земята, плодовита ли е или постна, има ли по нея дървета или не. Бъдете смели и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде.
21 И така, те се качиха и съгледаха земята от Цинската пустиня до Роов при прохода на Емат.
22 После се изкачиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан.)
23 И като дойдоха до долината Есхол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина; взеха и нарове, и смокини.
24 Онова място бе наречено долина Есхол по причина на грозда, който израелтяните отрязаха оттам.
25 А на края на четиридесетте дни те се върнаха от съгледването на земята.
26 Дойдоха при Моисей, при Аарон и при цялото общество израелтяни във Фаранската пустиня, в Кадис, и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и им показаха плода на земята.
27 И му разказаха: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат мляко и мед; ето и плода й.
28 Народът обаче, който живее в земята, е силен и градовете са укрепени и много големи; там видяхме още и Енаковите синове.
29 Амаличаните живеят в земята към юг; хетите, йевусейците и аморейците живеят по планините; а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Йордан.
30 Но Халев успокояваше народа пред Моисей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.
31 А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас.
32 И представяха зле пред израелтяните земята, която бяха съгледали, като казваха: Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която поглъща своите жители; и целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже.
33 Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36