за Христос

Числа 12   

1 Упреци на Мариам и Аарон срещу Моисей
В това време Мариам и Аарон говориха против Моисей заради етиопката, която беше взел за жена (защото беше взел една етиопка); те казаха:
2 Само чрез Моисей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това.
3 А Моисей беше много кротък човек - повече от всички хора, които бяха на земята.
4 И веднага Господ каза на Моисей, на Аарон и на Мариам: Излезте вие тримата към шатъра за срещане. И така, излязоха и тримата.
5 Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Аарон и Мариам, и те двамата излязоха.
6 Той каза: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз, Господ, ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.
7 Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;
8 с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. И така, как не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисей?
9 И гневът на Господа пламна против тях и Той си отиде.
10 След като облакът се оттегли от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; Аарон, като погледна Мариам, ето, тя беше прокажена.
11 Тогава Аарон каза на Моисей: Моля ти се, господарю мой, не ни възлагай този грях, с който извършихме безумие и съгрешихме.
12 Да не бъде тя като мъртво дете, на което половината от тялото е изтляло, когато излиза от утробата на майка си.
13 И Моисей викна към Господа: О, Боже, моля Ти се, изцели я.
14 А Господ каза на Моисей: Ако би я заплюл баща й в лицето, не щеше ли да бъде посрамена седем дни? Нека бъде затворена вън от стана седем дни и след това да се прибере.
15 И така, Мариам беше затворена седем дни вън от стана и народът не се вдигна, докато не се прибра Мариам.
16 След това народът се вдигна от Асирот и разположи стан във Фаранската пустиня.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36