за Христос

Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праза и червения, и чесновия лук;

Слушай Числа 11:5
Числа 11:5

Препратки:

Други преводи на Числа 11:5: