за Христос

Тогава, когато скинията бе свалена, се вдигнаха Гирсоновите синове и Мерариевите синове, които носеха скинията.

Слушай Числа 10:17
Числа 10:17

Препратки:

Други преводи на Числа 10:17: