за Христос

Числа 10:1-10   

1 И Господ говори на Моисей:
2 Направи си две сребърни тръби; изковани да ги направиш; и да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете.
3 Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с тебе до входа на шатъра за срещане.
4 Ако засвирят само с едната тръба, тогава да се събират при тебе първенците, Израелевите хилядници.
5 А когато засвирите тревога, тогава да се вдигат становете, които са разположени към изток;
6 и когато засвирите тревога втори път, тогава да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се вдигат.
7 А когато трябва да се събере събранието, да свирите, обаче без да засвирите тревога.
8 Тръбачи да бъдат свещениците, Аароновите синове; това ще ви бъде вечен закон в поколенията ви.
9 И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога; и ще бъдете спомнени пред Господа, вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си.
10 И на увеселителните си дни, и на празниците си, и на новолунията си да свирите с тръбите над всеизгарянията си и над мирните си жертви; и това ще ви бъде за спомен пред вашия Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36