за Христос

Филипяни 4   

1 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.
2 Последни наставления
Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа.
3 Също и теб умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мен и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4 Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!
5 Вашата кротост да бъде позната на всички човеци; Господ е близо.
6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.
8 Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте.
9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
10 Благодарност за положените грижи
Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност.
11 Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря.
12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.
14 Но направихте добре, като взехте участие в скръбта ми.
15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;
16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.
17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.
18 Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.
19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.
20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин.
21 Поздравете всеки светия в Христос Исус. Поздравяват ви братята, които са с мене.
22 Поздравяват ви всички светии, а особено тези, които са от дома на Цезаря.
23 Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.
Филипяни: 1 2 3 4